02432 99 98 98 | 02432 99 96 96

Các sách của tác giả Đặng Công Đức

50 Đề minh họa - Luyện thi THPT Quốc Gia Môn Toán học 2021

50 Đề minh họa - Luyện thi THPT Quốc Gia Môn Toán học 2021

đánh giá

150.000 ₫ 99.000 ₫

Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng

Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng

đánh giá

200.000 ₫ 55.000 ₫

Tự học mũ - logarit

Tự học mũ - logarit

đánh giá

200.000 ₫ 99.000 ₫

Tuyển chọn 3000 bài Tích phân và số phức

Tuyển chọn 3000 bài Tích phân và số phức

đánh giá

200.000 ₫ 99.000 ₫

Tự học Hình không gian

Tự học Hình không gian

đánh giá

200.000 ₫ 99.000 ₫

Tự học hình tọa độ OXYZ

Tự học hình tọa độ OXYZ

đánh giá

200.000 ₫ 99.000 ₫